Dienas jaunumi (4.06.2010)

  • Papildinājums Andra Jansona sarunai ar Gunti Belēviču “Dialogs ar monologu”. Tagad visas daļas vienkopus: pirmā, otrā, trešā un ceturtā. Atvainojiet par iepriekšējo hronoloģijas nekārtību.

Новости дня (4.06.2010)

  • Дополнение к разговору Андриса Янсона с Гынтисом Белевичем “Диалог с монологом”. Теперь все части вместе: первая, вторая, третья и четвертая часть. Извините за преждний хронологический непорядок.