Veselības ministrs

Latvijas veselības platforma 2015 – 2065

Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015

Valdības deklarācija

Valdības rīcības plāns