Pilna programma

Dr. Guntis Belēvičs Rīgai

Rīga: Zaļa > Tīra > Vesela > Laimīga.

Zaļais ceļš ir vienīgais. Tas stāv pāri jēdzieniem “labējs”, “kreiss”, “radikāls” vai “konservatīvs”. Tikai Zaļais ceļš var saglabāt mūsu pilsētu, zemi un planētu. Tikai Zaļo ceļu ejot, mēs varam rūpēties par saviem bērniem un bērnubērniem.

BĒRNI

Nauda sekos bērnam ar dzimšanas brīdi līdz pat augstskolas beigšanai.

Bērnudārzi gaidīs rindā uz bērnu, nevis otrādi. Bērnudārzu rinda tiks izskausta viena gada laikā. Rīga būvēs bērnudārzus (tipveida, no Latvijas koka un citiem ekoloģiskiem materiāliem), bet, kamēr norisināsies būvniecība, bērnudārzu vajadzībām tiks pielāgotas citas Rīgas domes rīcībā esošās telpas.

Nauda sekos bērnam arī līdz omei – audzinātājai. 93 latus par mazbērna pieskatīšanu, audzināšanu un veselīgu barošanu Rīgas dome maksās arī omei! Papildus pie pensijas un par katru pieskatāmo bērnu.

Nevis bērniem to vislētāko, bet bērniem to vislabāko. Rīgas skolās no pirmās līdz pēdējai klasei bērni saņems no Latvijas zemnieku bioloģiski audzētiem produktiem svaigi gatavotas bezmaksas pusdienas. Un bērnudārza bērni – visas trīs ēdienreizes.

Nauda sekos bērnam arī ārpus skolas nodarbībām. 10 lati mēnesī no Rīgas domes tiks piešķirti katram bērnam par ārpusskolas nodarbībām. Veicināsim skolu sporta infrastruktūras pieejamību ārpus skolas mācību laika (trenera uzraudzībā). Tiks apzaļumotas Rīgas degradētās teritorijas, veidojot apstādījumus un parkus. Pilsētas parkos tiks izveidotas aktīvās atpūtas zonas.
Veselīgs uzturs kopā ar fiziskām aktivitātēm būs pamats bērnu veselībai, attīstībai, izcilībai un konkurētspējai. Citiem vārdiem sakot – mūsu nākotnei.

Celsim skolotāja profesijas prestižu un atalgojumu līdz līmenim, kur uz skolotāja vietu būs sacensība vismaz 5 pret 1.
Ieviesīsim programmu “Skolas nauda nākotnei!”. Ģimenēm, sākot ar trešo bērnu, Rīgas pilsēta īpašā kontā noguldīs naudas summu, kas būs pieejama un pietiekama, lai mazais rīdzinieks nākotnē varētu iegūt amata vai augstāko izglītību, paralēli nestrādājot un neņemot studiju kredītu. Šis princips attieksies arī uz ceturto, piekto un nākamajiem bērniem. Būs programma otrā bērna nākšanai pasaulē, atbalstam.

SENIORI

Senioriem jānodrošina iespēja uzturēt labu veselību – Rīgas pašvaldība atlīdzinās rīdziniekiem “pacienta līdzmaksājumu valsts kompensējamām zālēm”.

Bezmaksas transports tiks saglabāts.

Lai uzturētu veselību un dzīves kvalitāti, senioriem jābūt kustībā. Veicināsim mazdārziņu kustību, piešķirot rīdziniekiem lietošanā Rīgas domei piederošu zemi. Tās ir fiziskas aktivitātes, svaigs gaiss un pašu audzēta pārtika. Novērsīsim absurdo kārtību, ka mazdārziņa un tur esošās būdiņas ierakstīšana zemesgrāmatā senioru padara par “namsaimnieku”, kas senioram liedz saņemt Rīgas domes pabalstus.

Rīgas dome atbalstīs arī citas senioru aktivitātes – no nūjošanas līdz deju kursiem.

CILVĒKI AR INVALIDITĀTI

Padarīsim Rīgu, līdzīgi kā Barselonu, par pieejamu visai sabiedrībai. Palielināsim cilvēkiem ar invaliditāti piekļuvi publiskajai telpai, ieskaitot transportu. Šie uzlabojumi padarīs Rīgu pieejamu arī māmiņām ar bērnu ratiņiem un senioriem.

Nacionālajā operā, visos Rīgas teātros un kinozālēs būs neierobežota piekļuve skatītājiem ratiņkrēslos.

Cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti tiks nodrošināta informācijas vizualizācija, bet cilvēkiem ar redzes invaliditāti – informācijas dublēšana skaņas un taktilā formā.

Ieviesīsim atvieglojumus uzņēmumiem (nosacījumi iepirkumu konkursos u.c.), kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti.

Bērniem ar īpašām vajadzībām rīkosim ar citiem bērniem kopīgas vasaras nometnes.

Ieviesīsim programmu “Naudu kopējam!” Mammai vai tētim – par sava bērna ar īpašām vajadzībām kopšanu. Bērnam – par savas mātes, tēva vai vecvecāku kopšanu.

VIDE

Jo tīrāka vide, jo mazāk mēs slimojam. Izstrādāsim Rīgas kā Eiropas zaļākās galvaspilsētas vīziju. Rīgā uzlabosim gaisa un dzeramā ūdens kvalitāti. Ogles Rīgā drīkstēs kraut, bet sniegam būs jābūt baltam. Sāksim ar vides monitoringa iekārtu izvietošanu, lai visi rīdzinieki tiešsaistes režīmā var sekot līdzi uzlabojumiem.

Rīgā uz ielām un ietvēm pārstās kaisīt smiltis un sāli. Gadu desmitiem tie nonāk uz ielām, parkos, vidē, mājokļos un rīdzinieku plaušās. Tie bojā cilvēku veselību, mājdzīvnieku ķepas, kokus, apstādījumus un būvju pamatus.

Lai sakārtotu Rīgu, diferencēsim nekustamā īpašuma nodokļa likmes. Panāksim, ka nepabeigtā būvniecība tiks pabeigta, iekšpagalmi sakopti. Apliksim ar papildu nodokli ekspluatācijā nenodotās ēkas. Atbrīvosim Rīgu no graustiem, ievērojami palielinot sodus par ēku neuzturēšanu kārtībā. Nodrošināsim individuālu pieeju katram konkrētajam gadījumam.

Būvējot troksni izolējošas sienas, mazināsim Rīgu šķērsojošā dzelzceļa izraisītos trokšņus. Novērsīsim Rīgas bērnu dzirdes apdraudējumu skolu gaiteņos un sporta zālēs.

Rīgas pilsēta gādās, lai rīdzinieki svētdienas pavadītu ģimenēs.

Rīga pievienosies “solidārās lauksaimniecības” kustībai.

Rīgas ūdeņus padarīsim maksimāli pieejamus makšķerniekiem.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Mūsu mērķis ir, lai pavisam drīzā nākotnē sabiedriskais transports Rīgā būtu par brīvu visiem. Jau šobrīd nav efektīvi uzturēt biļešu kontrolierus un e-kartes sistēmu. Šo prioritāti realizēsim zaļi – vispirms bez maksas būs Rīgas elektriskais transports. Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā integrēsim elektrovilcienus. Būs jaunas tramvaja līnijas uz Purvciemu un Pļavniekiem.

VELOCELIŅI

Jau šogad tiks veidoti arvien jauni, droši veloceliņi un velojoslas. Daudzi un lēti, nevis pāris un no zelta. Izstrādāsim kvalitatīvu velotransporta programmu. Rīgas dome izveidos virkni drošu velonovietņu un radīs apstākļus, lai katram uzņēmējam un namsaimniekam būtu iespēja pie ēkas, viegli to saskaņojot, iekārtot velonovietni. Būtiski samazināsim domes autoparku, deputātiem un domes darbiniekiem tiks izsniegtas nevis caurlaides automašīnas novietošanai Vecrīgā, bet gan atļauja darba nolūkos izmantot “Rīgas satiksmes” elektrovelosipēdus.

KULTŪRA

Rīgā Dziesmusvētki būs katru gadu! Starp Vispārējiem un skolēnu dziesmu un deju svētkiem rīkosim Rīgas dziesmu svētkus.

Nodrošināsim cienījamu sniegumu Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai 2014. gadā. Lai nodrošinātu mūsdienu latviešu mākslinieku darbu izrādi, vienosimies par noteikumiem, kā Rīga pārņems savā gādībā Latvijas Mākslinieku savienības māju un kolekciju.

Lai cienījami uzņemtu Rīgas viesus, ar cieņu attieksimies pret muzeju darbiniekiem. Gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, Rīgas dome muzeju darbiniekiem nodrošinās papildu darba samaksu gadā.

Rīgai nepieciešams laikmetīgās mākslas muzejs, kā arī mūsdienīga koncertzāle. Tie tiks būvēti par Rīgas domes un ES naudu.

RĪGA – UNIVERSITĀŠU UN STUDENTU PILSĒTA

Rīga tikai formāli ir universitāšu pilsēta. Tai jākļūst arī par studentu pilsētu. Rīgas dome veidos aktīvu sadarbību ar universitātēm. Rīgas dome meklēs un atradīs likumīgu veidu, lai investētu līdzekļus savas pilsētas augstākajās mācību iestādēs. Rīga arī starptautiski reklamēs pilsētas piedāvātās studiju iespējas. Katrs ārvalstu students dod tiešu pienesumu Rīgas un Latvijas ekonomikai. Rīga ļaus studentiem justies gaidītiem un aprūpētiem. Sāksim ar to, ka iekārtosim bezmaksas WiFi visur, kur ikdienā uzturas studējošā jaunatne. Gan sabiedriskajā transportā, gan Rīgas parku zālienos. Bezmaksas WiFi sekos studentam.

RĪGA UZŅĒMĒJIEM

Rīgas dome novērsīs birokrātiskos šķēršļus un sniegs efektīvus pakalpojumus saviem uzņēmējiem. Uzņēmēju apkalpošanas efektivitāte būs viens no galvenajiem domes darbinieku darba vērtēšanas kritērijiem. Tiks izstrādāta mērķtiecīga investīciju piesaistes stratēģija. Investīcijas būs tikai tādas, kas pievienos vērtību Rīgai. Visu, ko varēsim, ražosim Rīgā. Visu, ko pirksim, pirksim Rīgā ražotu. Ja Rīgā to neražos, pirksim Latvijā ražotu. Ēku siltināšanai paredzētos materiālus ražosim Rīgā. No ekoloģiskiem materiāliem. Fasādes krāsas, arī siltumu saglabājošas, ražosim Rīgā. Ražosim liftus Rīgā. Tramvajus komplektēsim Rīgā, autobusus nomāsim Jelgavā. Bioloģiski audzētu pārtiku bērnudārziem, skolām, pansionātiem un slimnīcām iepirksim no Latvijas zemniekiem. Tā piesaistīsim Rīgai jaunus iedzīvotājus, līdz ar to būs vairāk naudas Rīgas budžetā. Siltinot, sakopjot un barojot Rīgu, sildīsim visas Latvijas ekonomiku.

Rīgā būs sava pašvaldības banka, kas atbalstīs savus uzņēmējus.

Veicināsim konferenču tūrismu, uzbūvējot modernu konferenču centru ar 3000 vietām.

LABA PĀRVALDĪBA

To, kas Rīgā ir darbojies labi līdz šim, mēs nemainīsim.

Mainīsim deputātu atbildību rīdzinieku priekšā. Līdztekus kopējiem jautājumiem, kuru lemšanā piedalās deputāti, katrs koalīcijas deputāts būs atbildīgs par vismaz divām (no 58) Rīgas apkaimēm. Par savas dzīvesvietas apkaimi un par no savas dzīvesvietas vistālāko apkaimi Rīgā. Aicināsim arī opozīciju rīkoties līdzīgi, izveidojot “ēnu kabinetu”. Tad katrs rīdzinieks pazīs savas apkaimes deputātus un varēs vērtēt viņu paveikto.

Veiksim iepirkumu monitoringu un padarīsim Rīgas domes un pašvaldību uzņēmumu izdevumus publiski pieejamus. Amatu domes struktūrās nekavējoties zaudēs katrs, kurš būs rīkojies nesaimnieciski un nepatriotiski.

Domāsim zaļi! Dzīvosim zaļi! Būsim tīri, veseli un, galu galā, – laimīgi!