4000 zīmju programma

Rīga: Zaļa > Tīra > Vesela > Laimīga.

Zaļais ceļš ir vienīgais. Tas stāv pāri jēdzieniem “mūsu” vai “jūsu”, krievs vai latvietis. Tikai Zaļais ceļš var saglabāt mūsu pilsētu, zemi un mūsu bērnu nākotni.

BĒRNI

Labāko bērniem! Bērnudārzi gaidīs bērnus, nevis otrādi. Rīga būvēs bērnudārzus. Līdz to izbūves pabeigšanai bērnudārzu vajadzībām tiks pielāgotas arī citas Rīgas domei piederošās telpas. Nauda bērnam sekos arī līdz omei – par mazbērna pieskatīšanu, audzināšanu un veselīgu barošanu.

Rīgas skolās no pirmās līdz pēdējai klasei bērni saņems no bioloģiski audzētiem produktiem svaigi gatavotas bezmaksas pusdienas, bērnudārza bērni – trīs ēdienreizes.

Celsim skolotāja prestižu un atalgojumu.

Ģimenēm, sākot ar trešo bērnu, Rīgas pilsēta ģimenes kontā noguldīs pietiekamu naudas summu, lai mazais rīdzinieks nākotnē varētu iegūt amata vai augstāko izglītību Latvijā.

SENIORI

Senioriem jānodrošina iespēja uzturēt labu veselību – Rīgas dome kompensēs rīdziniekiem “pacienta līdzmaksājumu valsts kompensējamajām zālēm”.

Veicināsim mazdārziņu kustību, rīdziniekiem piešķirot lietošanā Rīgas domei piederošu zemi. Mazdārziņi – tā ir fiziska aktivitāte, svaigs gaiss un pašu audzēta pārtika.

CILVĒKI AR INVALIDITĀTI

Padarīsim Rīgu pieejamu ikvienam. Cilvēkiem ar invaliditāti palielināsim piekļuvi publiskajai telpai, iestādēm un transportam.

Bērniem ar īpašām vajadzībām rīkosim ar citiem bērniem kopīgas vasaras nometnes. Ieviesīsim programmu “Naudu kopējam!”. Mammai vai tētim – par sava bērna ar īpašām vajadzībām kopšanu. Bērnam – par savas mātes, tēva vai vecvecāku kopšanu.

VIDE

Veidosim Rīgu par Eiropas zaļāko galvaspilsētu! Jo tīrāka vide, jo mēs paši veselāki. Uzlabosim gaisa un dzeramā ūdens kvalitāti. Ogles Rīgā drīkstēs pārkraut, bet sniegam būs jābūt baltam.

Rīgā uz ielām un ietvēm nekaisīsim smiltis un sāli. Tie nonāk vidē un rīdzinieku plaušās un bojā cilvēku veselību un dabu.
Piemērosim paaugstinātu nodokļa likmi ekspluatācijā ilgstoši nenodotām ēkām, graustiem, nesakoptiem pagalmiem.

Pilsētas parkos veidosim aktīvās atpūtas zonas bērniem un jauniešiem.

Mazināsim Rīgu šķērsojošā dzelzceļa izraisītos trokšņus, būvējot troksni izolējošas sienas. Novērsīsim Rīgas bērnu dzirdes apdraudējumu skolu gaiteņos un sporta zālēs.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Drīzā nākotnē sabiedriskais transports Rīgā būs par brīvu visiem. Sāksim ar Rīgas elektrisko transportu. Sabiedriskā transporta sistēmā iekļausim elektrovilcienus. Būs jaunas tramvaja līnijas uz Purvciemu un Pļavniekiem.

VELOCELIŅI

Veidosim jaunus veloceliņus un velojoslas jau šogad. Daudz un lēti. Rīgas dome izveidos virkni drošu velosipēdu novietņu un radīs apstākļus, lai katrs nama īpašnieks būtu ieinteresēts tādu iekārtot arī pie sava nama. Deputāti un domes darbinieki rādīs piemēru rīdziniekiem sabiedriskā un velotransporta izmantošanā.

KULTŪRA

Rīgā Dziesmusvētki būs katru gadu! Šeit būvēs laikmetīgās mākslas muzeju un mūsdienīgu koncertzāli.

Nodrošināsim, ka Rīga 2014. gadā būs īsta Eiropas kultūras galvaspilsēta. Vienosimies, kā Rīga pārņems savā aprūpē Latvijas Mākslinieku savienības māju un kolekciju, lai nodrošinātu latviešu mākslas pienācīgu glabāšanu un eksponēšanu.

RĪGA – UNIVERSITĀŠU UN STUDENTU PILSĒTA

Rīga kļūs par studentu pilsētu. Rīgas dome investēs Rīgas pilsētas augstākajās mācību iestādēs. Rīga reklamēs studiju iespējas pasaulē. Iekārtosim bezmaksas WiFi visur, kur ikdienā uzturas studējošā jaunatne, arī sabiedriskajā transportā un Rīgas parku zālienos.

RĪGA UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmēju apkalpošanas efektivitāte kļūs par vienu no galvenajiem domes darbinieku darba vērtēšanas kritērijiem. Tiks izstrādāta investīciju piesaistes stratēģija. Investīciju, kas pievienos vērtību Rīgai. Visu ko varēsim, ražosim Rīgā. Pirksim Rīgā ražotu. Ja Rīgā kādu preci neražos, pirksim to Latvijā ražotu. Ēku siltināšanai paredzētos materiālus ražosim Rīgā no ekoloģiskiem materiāliem. Tramvajus komplektēsim Rīgā, autobusus nomāsim Jelgavā. Bioloģiski audzētu pārtiku bērnudārziem, skolām, pansionātiem un slimnīcām iepirksim no Latvijas zemniekiem. Siltinot, sakopjot un barojot Rīgu, sildīsim visas Latvijas ekonomiku.

LABA PĀRVALDĪBA

Veiksim Rīgas iepirkumus daudz efektīvāk un padarīsim Rīgas domes un pašvaldību uzņēmumu izdevumus publiski pieejamus. Amatu domes struktūrās nekavējoties zaudēs katrs, kurš būs rīkojies nesaimnieciski un nepatriotiski.

Katrs koalīcijas un katrs opozīcijas deputāts būs atbildīgs par vismaz divām (no 58) Rīgas apkaimēm. Par savu apkaimi un par no savas dzīvesvietas vistālāko apkaimi Rīgā.

Domāsim zaļi! Dzīvosim zaļi! Būsim tīri, veseli un galu galā – laimīgi!