Dr. G. Belēvičs – Zaļās partijas mēra kandidāts Rīgā š.g. 19.martā tikās ar Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) pārstāvjiem. Tikšanās mērķis –  iepazīties ar galvaspilsētas aktīvo senioru ikdienu, noskaidrot kādas ir senioru vēlmes, vajadzības, kā arī  diskutēt par sasāpējušām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Diskusijas sākumā RASA vadītāja Terēzija Mackare prezentēja biedrības stratēģiju un veicamos uzdevumus, stāstīja par līdz šim padarīto kā arī tālākiem nākotnes plāniem.

Rīgas aktīvo senioru alianses viens no svarīgākajiem mērķiem  ir iesaistīt dažādās aktivitātēs pēc iespējas vairāk cilvēku senioru vecumā. Tā ir viena no aktīvākajām nevalstiskajām organizācijām Rīgā. Biedrībā pašlaik darbojas vairāk nekā 400 individuālo biedru, kas ar savu personīgo piemēru parāda, ka nevēlas apstāties savā attīstībā, nepārtraukti tiecas uzzināt ko jaunu, paplašina savu pasaules skatījumu un izglītojas.

T.Mackare norādīja, ka biedrība arī izstrādā projektus finansiālās darbības veicināšanai un līdzekļu piesaistei pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos. Ir viena būtiska problēma kas saistīta ar atbalsta saņemšanu –tas ir, ka finansējums tiek piešķirts vienam gadam.

Savukārt Dr.G.Belēvičs iepazīstināja klātesošos ar Zaļās partijas pašvaldību vēlēšanu programmas tēzēm, norādot, ka šobrīd tiek strādāts pie tās  pilnveidošanas.Dr. Belēvičs uzsvēra, ka īpaša vieta viņa programmā paredzēta rūpēm par bērniem, kuru veselību apdraud neveselīgs un nepiemērots ēdiens.Otrs būtisks Zaļo programmas priekšlikms – pašvaldība rīdziniekiem kompensēs medikamentu līdzmaksājumus.

LZP mēra kandidāts sola risināt dramatiski pieaugošo siltumenerģijas rēķinu problēmu, kā vienu no risinājumiem piedāvājot radiatoru aprīkošanu ar alokatoriem (ierīce, kas reģistrē siltumatdevi dažādos laika periodos) logu nomaiņu pašvaldībai piederošajās mājās uz Rīgas domes rēķina, kā arī siltinot mājas no Latvijā ražotiem ekoloģiskiem materiāliem.

Diskusijas noslēgumā Terēzija Mackare atvadoties mēra kandidātam novēlēja : „Ejiet .Celiet. Aplieciniet.”

Fragmentus no tikšanās var noskatīties šeit.