G.Belēvičs – Zaļās partijas mēra kandidāts Rīgā uzskata, ka Latvijā līdz šim daudz tiek runāts par cilvēku vienlīdzību, bet maz ir paveikts. Cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti ir tādas pašas tiesības, kā jebkuram citam sabiedrības loceklim – piedalīties sabiedriskajās norisēs, strādāt, mācīties, atpūsties un būt aktīvam.

Apzinoties, ka daudzu problēmu risināšanā svarīgi ir noskaidrot reālo situāciju, Guntis Belēvičs un Zaļās partijas pārstāvji š.g. 14.martā tikās ar invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvjiem. Zaļās partijas pārstāvji iepazinās ar „Apeirons” darbību, uzklausīja, kas ir jau paveikts un diskutēja par pasākumiem kuri jāīsteno, lai uzlabotu invalīdu dzīves apstākļus.
Tikšanās laikā „Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis iepazīstināja ar pašreizējo situāciju Rīgā un valstī kopumā, norādīja uz šķēršļiem, kas cilvēkus ar invaliditāti dara neaizsargātus un traucē pilnībā iekļauties sabiedrībā. Sarunas laikā I.Balodis norādīja, ka nepieciešma pieejamības stratēģija, kuras mērķis būtu atvieglot invalīdu ikdienu, lai tā būtu tāda pati kā visiem citiem un lai viņi varētu īstenot savas tiesības. G.Belēvičs aicināja invalīdus pašus iesaistīties politiskas partijās atbilstoši savam simpātijām, balotēties vēlēšanās, lai „ nevis mēs par jums, bet Jūs paši par sevi!”. Tā pat tika izteikta cerība, ka valsts un pašvaldības beidzot sniegs reālu palīdzību, kas dotu iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties darba tirgū un atbrīvoties no pabalstu lūdzēju lomas.