Latvijas radio 4 (Doma laukums) 31.10.2011. informatīvi analītiskā raidījuma “Diena pēc dienas” ieraksts (krievu val.)