Latvijas radio 4 (Doma laukums) 31.10.2011. informatīvi analītiskā raidījuma «Diena pēc dienas» ieraksts (krievu val.)