Curriculum Vitae

Vārds, uzvārds: Guntis Belēvičs, Dr. biol.
Dzimšanas laiks, vieta: 1958.gada 2.septembris; Vireši, Smiltenes rajons, Latvija.
Ģimenes stāvoklis: Precējies, sieva Vija Belēviča, 52 g. v., ekonomiste, beigusi Maskavas Tautsaimniecības institūta Tirdzniecības ekonomikas fakultāti, SIA “Saules aptieka” finanšu direktore.
Bērni: meita Laura, 31 g. v., arhitekte, beigusi Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā un Dž. Vašingtona universitātes Sentluisā (ASV) Arhitektūras fakultāti;
dēls Artūrs, 29 g. v., aptiekārs, beidzis Ķīles universitātes (Vācija) Farmācijas fakultāti.
Izglītība: 1976 – absolvējis Rīgas 1. vidusskolu;
1976–1982 – studijas Maskavas 2. medicīnas institūta Medicīniskās bioloģijas fakultātē biofizikas specialitātē, ārsta biofiziķa diploms;
1982–1984 – stažieris Maskavas 2. medicīnas institūta Biofizikas katedrā;
1984–1987 – Maskavas 2. medicīnas institūta Biofizikas katedras klātienes aspirants;
1990–1992 – profesionālā un biznesa papildizglītība Vācijā (Lībeka, Minhene), Vācijas valdības stipendiāts;
1996–1997 – studijas pēc individuāla plāna Latvijas Medicīnas akadēmijas Farmācijas fakultātē, farmaceita grāds un diploms.
Darba pieredze: 1987–1990 – LZA Organiskās sintēzes institūta zinātniskais līdzstrādnieks;
1992–1997 – zāļu lieltirgotavas “Pharma-Service-Riga” dibinātājs un vadītājs;
1993–2006 – izveidojis un vadījis “Saules” un “Mēness” aptieku ķēdes (kopā 43 aptiekas);
1993–2009 – izveidojis un bijis viens no direktoriem klīniskajā laboratorijā SIA “Centrālā laboratorija”;
Kopš 2004. – vada bioloģisko z/s “Zemitāni”, apstrādā 1300 ha lauksaimniecības zemes, galvenais darbības virziens – briežkopība (~1000 dzīvnieku); zemnieku saimniecībā no 2008. līdz 2009. gadam izveidojis gaļas pārstrādes uzņēmumu ar ES sertifikātu un 2008. gadā – medījumu gaļas veikalu-bistro Rīgā.
Zinātniskais grāds: 1988 – bioloģijas zinātņu kandidāts (specialitātē biofizika), Maskavas Valsts universitāte;
1995 – bioloģijas doktors (specialitātē molekulārā farmakoloģija), Latvijas Valsts universitāte.
Sabiedriskās aktivitātes: Kopš 1996 – kluba “Rotary International” biedrs;
Kopš 1997 – Latvijas Aptiekāru asociācijas prezidents;
1998–2006 – Brazīlijas Federatīvās Republikas Goda konsuls Latvijā;
Kopš 2008 – Kokneses fonda padomes loceklis.
Valodu zināšanas: Latviešu – dzimtā; krievu, vācu – brīvi; angļu – labi.
Apbalvojumi: Dāvida Hieronīma Grindeļa medaļa (1999);
Kultūras ministrijas gada balva kultūrā “Trīs brāļi” (2009);
Latvijas Sarkanā Krusta augstākais apbalvojums “Goda krusts” (2009);
Paula Stradiņa balva(2013).
Hobiji: Latvijas mākslas kolekcionēšana
Līgo svētku organizēšana
Mākslas grāmatu izdošana