Dr.Guntis Belēvičs aicina medijus pievērst uzmanību
Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumam jeb TTIP

Eiropas Savienība un ASV šā gada nogalē gatavojas slēgt vienu no nozīmīgākajiem līgumiem visā modernās politikas vēsturē – Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu jeb TTIP. Tas ietekmēs ikvienu dzīves jomu arī Latvijā.

Ņemot vērā, ka līgums paredzēs brīvu preču, tai skaitā, pārtikas apriti starp ES un ASV , turklāt ASV prasības pārtikas drošības un veselīguma jomā ir zemākas nekā ES, mūsu bērnu un pašu veselība tiks bojāta ar lēto no ASV importēto pārtiku, kura satur ĢMO, augšanas hormonus un līdz šim ES aizliegtās E vielas.

• Apdraudējums atlikušajai lauksaimniecībai Latvijā – pēc TTIP spēkā stāšanās tiek paredzēta subsīdiju atcelšana jeb vienādu iespēju pielīdzināšana visiem – ja subsīdijas nesaņem zemnieki ASV, tādas nebūs arī ES.

• Vēl daudzi citi punkti, par kuriem G. Belevičs ir gatavs diskutēt klātienē.

Daudzās Eiropas valstīs jau izcēlušies nikni protesti prêt TTIP līgumu, kura visi četri līdzšinējie sarunu raundi noritējuši diplomātiskā slepenībā.

Dr.Guntis Belēvičs uzskata, ka Latvijas intereses šajā vēsturiskajā procesā nav tikušas pietiekami pārstāvētas. Viņš gatavs norādīt uz vairākiem faktiem, kuru dēļ Latvija šī līguma dēļ ne tikai draud pazaudēt savu tradicionālo lauksaimniecību, bet arī iekļūt simtiem miljonu vērtos tiesu procesos ar ASV korporācijām.

Dr.Guntis Belēvičs aicina medijus ne tikai atspoguļot informāciju par TTIP, bet arī noskaidrot visu Latvijas Eiroparlamenta deputātu kandidātu atieksmi pret to. Pats Dr.Guntis Belēvičs uz Eiroparlamentu nekandidē.

Dr.Guntis Belēvičs
Latvijas Aptiekāru asociācijas prezidents