Žurnālistes Anitras Toomas saruna ar Kokneses novada Iršu pagasta zemnieku saimniecības Zemitāni saimnieku Gunti Belēviču par to, kāpēc viņš pievērsies bioloģiskajai lauksaimniecībai un kāpēc dabisks, nepārveidots uzturs svarīgs cilvēces izdzīvošanai.