Labdien, Inita!

Paldies par Jūsu jauko ierosinājumu. Manā vadībā Rīga ņems piemēru no Leipcigas: Noteikts rīdzinieku ģimeņu skaits tiks piesaistīts konkrētai zemnieku saimniecībai. Zemniekam būs vērts audzēt, jo būs noņēmēji, savukārt pilsētnieks zinās, ko viņš ēd, jo pazīs to zemnieku un viņa ģimeni. Tur varēs bērni braukt palīgos vasarās, bet rudenī kopā ar ģimenēm piedalīties ražas novākšanas talkās.

Ar cieņu,

Guntis