Trokšņa līmeni, kas saistīts ar mūzikas atskaņošanu un ar sabiedriskās kārtības neievērošanu, kontrolē pašvaldības policija. Ja šo konfliktu nevar atrisināt mierīgā sarunu ceļā, jums noteikti jāvēršas policijā ar iesniegumu, kurā minētos faktus ar savu parakstu ir apstiprinājuši arī citi liecinieki (piemēram, pārējie kaimiņi), vai īpašos gadījumos jāzvana policijai nekavējoties.

Kad trokšņošana traucē apkārtējo mieru, tostarp naktsmieru, tā var tikt klasificēta kā administratīvais pārkāpums.

Trokšņošana Rīgas domes saistošo noteikumu izpratnē ir miera traucējums. Miera traucēšanas gadījumos pašvaldības policijas darbinieki vadās no tā, cik liels vai ilgstošs ir bijis miera traucējums, kā arī no cietušo personu skaita.

Atbildība par šo noteikumu neievērošanu – ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 20 latiem līdz 150 latiem. Ja persona gada laikā no lēmuma par soda naudas uzlikšanu pieņemšanas dienas atkārtoti izdara minēto pārkāpumu, neatkarīgi no pārkāpuma izdarīšanas laika fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 100 līdz 250 latiem.