Pēteris Kļaviņš “Piezīmes par Janīnas Kursītes grāmatu “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene” (Turpmāk VV)”

Lasīt te (PDF)