Sarunas ar žurnālisti Elitu Veidemani 20.06.2011. audioieraksts (intervija saīsinātā veidā publicēta “NRA” 1.07.2011, lasīt šeit)