LR4 reportieres Ludmilas Vavinskas sižets par aptiekāru cīņu pret birokrātiju.
LR4, “Doma laukums”, 2011-05-18