LR1 reportieres Annas Platpīres sagatavotais sižets par aptiekām un ZVA, 2011.gada 20.maijā raidījuma “Pusdiena” ietvaros.