6. Vērojums.

Vidējais latvietis lepojas ar latviešu darba tikumu, jo viņš ir pabijis Īrijā un redzējis, ka tur latvieši vēl strādā.

G.B., 16.02.2011., 10:25

7. Vērojums.

Vidējais latvietis saņem darba algu aploksnē, viņa vecmāmiņa par to no sirds priecājas, un abi divi ar nepacietību gaida pensiju.

G.B., 16.02.2011., 10:27

8. Vērojums.

Vidējais latvietis vēlēšanās balsoja un balsos par to pašu, jo labāk zināma nelaime kā nezināma laime.

G.B., 16.02.2011., 10:29

9. Vērojums.

Vidējais izglītotais latvietis vairs neprot nedz rakstīt, nedz runāt, jo, lai iegūtu diplomu, viņam pietika ar prasmi kompilēt ar datoru.

G.B., 16.02.2011., 10:37

10. Vērojums.

Vidējais latvietis ir gatavs ieņemt jebkuru labi apmaksātu valsts amatu neatkarīgi no sava diploma, jo ir beidzis labu dzīves skolu.

G.B., 16.02.2011., 10:39

11. Vērojums.

Vidējais latvietis labprāt balotējas Saeimas vēlēšanās, jo zina, ka veiksmes gadījumā būs starp savējiem.

G.B., 16.02.2011., 10:41

12. Vērojums.

Vidējais latvietis apņemas sākt mācīties angļu valodu, ja viņu ievēlēs Saeimā vai iecels par ministru. Pēc ievēlēšanas vai iecelšanas vidējais latvietis paceļ latiņu vēl augstāk un apņemas sākt mācīties angļu valodu pēc ievēlēšanas Eiropas parlamentā.

G.B., 16.02.2011., 10:45

13. Vērojums.

Vidējais latvietis labprāt raugās pagātnē uz pēdējiem divdesmit krievu laiku gadiem, jo skaidri zina, ka viņš ir bijis pretpadomju elements. Uz pēdējiem divdesmit latviešu laiku gadiem vidējais latvietis atpakaļ neraugās, jo negrib zināt, kas viņš ir tagad.

G.B., 16.02.2011., 10:48

14. Vērojums.

Ja vidējais latvietis ir vadījis vai vada izglītības iestādi, viņš lepojas ar izglītības augsto līmeni, jo katrs otrais viņa skolas beidzējs varot veiksmīgi atrast darbu ārzemēs.

G.B., 16.02.2011., 11:00