"Jaunā avīze", 1999.gada 7.oktobris

“Jaunā avīze”, 1999.gada 7.oktobris