3. Izglītība

3.1. Bērnudārzs (pirmskolas 2 vai 3 klases)

Nu, beidzot, naudas pietiks tikai tam, lai latviešu un krievu bērnus varētu sākt sūtīt vienā bērnudārzā un likt tos vienā grupiņā. Un tad notiks brīnums! Laukos, izrādās, tas sen ir noticis. Izrādīsies, ka mūsu bērni nedalās latviešos un krievos, bet gan meitenēs un puikās! Ar to tad sāksim mūsu izglītības reformu. Lai nonāktu līdz mūsu bērnu labai izglītībai! “Jaunajai izglītībai”! Līdz tādai, kādas mums vēl nav, bet kādu mums sen jau vajag! Vislabāk sāksim jau šoruden. Ar šo te. Tikai tajā bērnudārza pirmajā pirmskolas klasē, kur apmācība tikai latviešu valodā! Vienīgajā! Pārējais lai paliek, kā ir, līdz pašām skolas beigām. Bet pēc gada mums jau būs divas pirmskolas klasītes. Ar meitenēm un puikām. Arī tikai latviešu valodā! Netraumēsim bērnu vecākus un skolotājus, nedz latviešu, nedz krievu. Vecāko klašu! Bet mazie bērni lai sāk mācīties jau kopā! Tikai meitenes un puikas!

Dr.Guntis Belēvičs, 24.05.2010 7:35

Versija 2.0. (24.05.2010 17:29)