Lūdzu noklausīties audio ierakstu (MP3): Intervija laikrakstam Телеграф 24.05.2010

Прошу вас прослушать аудио запись: Интервью Г.Белевича газете Телеграф 24.05.2010

Телеграф 25.05.2010 #98 (2137) 4.lpp

Телеграф 25.05.2010 #98 (2137) 4.lpp