Dienas jaunumi / новости дня:

Intervija ar Gunti Belēviču Latvijas Radio 4 26.05.2010.

Интервю с Гунтисем Белевичем на Latvijas Radio 4 от 26.05.2010.

Noklausieties / Прослушайте (MP3; 29:37), uzejot ar kursoru uz šīs rindiņas un uzklikšķinot / зайдя курсором на эту строчку и сделав click.

Lūgums pēc palīdzības / просьба о помощи:

Lūdzu kādu brīvprātīgo atsaukties un bez maksas pārtulkot šīs intervijas tekstu latviešu valodā, kā arī kādā citā jums zināmā valodā, un atsūtīt šo tulkojumu Guntim Belēvičam uz e-pastu: guntisbelevics@gmail.com

Прошу отозваться добровольцу и безплатно перевести текст этого интервью на латышский, а также на любой другой язык, и прислать сей перевод Гунтису Белевичу на его е-адрес: guntisbelevics@gmail.com