Gunta Belēviča saruna “Latvijas avīzē” ar Voldemāru Krustiņu (V.K.) un Māru Libeku (M.L.) 2010.gada 13.maijā.

  • Lūdzu jūs noklausīties audio ierakstu (MP3): Saruna “Latvijas avīzē”, pēc kuras ir tapusi intervija “Es negribu būt “latviešu izbāznis””!

"Latvijas avīze" 2010.gada 18.maijs, 6.lpp

“Latvijas avīze” 2010.gada 18.maijs, 6.lpp