0. Ekonomika

Man katru rītu šķiet, ka mūsu mīļās valsts pārveidi vajag sākt ar kaut ko citu. Ar vēl ko svarīgāku, kā šķita vakarrīt. Šorīt atkal man tā zīle rokā!

Jāsāk ir ar to, lai cilvēkiem būtu darbs! Mums vajag radīt jaunas darba vietas! Bet kad tās būs, būs jāpanāk, lai cilvēki sāktu strādāt! Tas nebūs viegli!

Bet tagad sāksim ar to, kas mums ir! Tad kas mums ir? Defekti ir! Tad sāksim mīlēt tos. Pārvērtīsim mūsu mīļos defektus efektos! Mums vajag Valsts investīciju banku! Un netaisīsim to no jauna! Nē! No jauna taisīt – to mēs mākam, bet tam tagad nav laika! Kāpēc mums ir jāpārdod „Parex” banka? Nepārdosim! Netērēsim naudu dārgiem konsultantiem, tās pircēju meklēšanai un vēl visam tur kam! Pārveidosim „Parex” par Valsts investīciju banku! Mūsu (valsts!) nauda tur taču jau ir ielikta. Cik tur vēl palicis? 500 miljonu? Tas pat nav svarīgi. Jo drīz būs daudz vairāk! Bet sāksim paši (lasi – valsts!) izsniegt saviem uzņēmīgiem ļaudīm kredītus, bet tikai vienam mērķim – jaunu darba vietu radīšanai! Kāpēc paši? Jo zviedri un citi nedod! Tad dosim paši un dosim gudri! Nekādām nekustamo īpašumu „šeptēm”! Tikai jaunām darba vietām! Laukos un pilsētās! Pilsētās un laukos! Latvijas!

Kur ņemsim tās darba vietas? Atkal mīlēsim mūsu defektus un pārvērtīsim tos efektos! Kas mums ir? Ir mums cauras mājas, un ziemā mums ir auksti. Un vēl mums dārga apkure ir. Un būs vēl dārgāka! Sāksim visā valstī siltināt mājas! Ne ziemā, bet tagad. Tūlīt! Vasarā! Valsts investīciju banka (nu tā, kas pagaidām vēl “Parex”), tā izsniegs uzņēmējiem kredītus! Valsts garantēs uzņēmējiem kredītus, jaunu darba vietu radīšanai arī citās bankās! Celtniekiem būs darbs! Vajadzēs vēl darba rokas! Bezdarbniekus uz stalažām! Atsāksies Latvijā celtniecības materiālu ražošana! Siltināšanai izmantosim tikai Latvijā ražotos materiālus! Sāksim būvēt arī ceļus! Jo tie ar mums ir slikti. It īpaši laukos! Tad mums jau sāks iet labāk. Radīsim ar valsts atbalstu arī darba vietas laukos! Simtiem! Jo ekoloģisko pārtiku var Vācijā un citur Eiropā pārdot neierobežoti! Viņi to tur paši nevar pietiekamā daudzumā uzražot. Tā būs viena no mūsu “Nokiām”. Un tad sāks mums pietrūkt darba roku, jo visiem, kas gribēs strādāt, darbs jau būs. Un tad, kad darba vietas mums būs vairāk kā darba meklētāju, tikai tad atlaidīsim pusi mūsu ierēdņu. Viņi arī mums ir labi, bet tikai divreiz par daudz. Un patērē citu radīto pievienoto vērtību. Lai iet tur, kur var paši to saražot! To pievienoto vērtību. Bet vispirms radīsim tās darba vietas! Un kad mēs būsim tikuši jau tik tālu, tad jau būs labi. Bet darba roku aptrūksies, jo jaunas darba vietas radīsies un radīsies. Ar gudru valsts atbalstu. Jo mēs taču būsim mācījušies no savām kļūdām. Un būsim kļuvuši gudrāki. Un tad sāks atgriezties mūsu bērni no ārzemēm. Gan pilsoņu, gan nepilsoņu! Laimīga diena tā būs!

Dr.Guntis Belēvičs 24.05.2010 7:25

Versija 3.2 25.05.2010 14:02