Dienas jaunumi (29.05.2010)

  • Būtiski papildinājumi programmas sadaļā “Drošība”
  • Guntis Belēvičs sniedzis atbildes uz pirmajiem komentāriem

Новости дня (29.05.2010)

  • Существенные дополнения в разделе программы “Безопасность”
  • Гунтис Белевич дал ответы на первые комментарии