Latvijas Sarkanā Krusta izdevums “Vita”, 2007. gada Nr.1 (25)